Procedure valuta voor importen

Geachte klant,

Zoals door de Centrale Bank van Suriname bekend gemaakt, wordt vanuit de afdrachten van exportopbrengsten (30%), vreemde valuta beschikbaar gesteld voor de financiering  van importen van goederen. De goederen die hiervoor in aanmerking komen, staan vermeld op de lijst van goederen vastgesteld door het Ministerie van Financien en Planning.

Wat betekent bovenstaande voor u? Klik hier om verder te lezen.