Privacy & Legal

Deze website wordt beheerd door De Surinaamsche Bank N.V.

De Surinaamsche Bank N.V. verzamelt en verwerkt gegevens van haar klanten en van de bezoekers van deze website. Zij doet dit ten behoeve van haar bedrijfsvoering, alsook om producten en diensten onder uw aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn. 
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Surinaamsche Bank N.V. om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle kantoren van De Surinaamsche Bank N.V., zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst gegeven respectievelijk geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.
De Surinaamsche Bank N.V. gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Die zorgvuldigheidsnorm is mede vervat in artikel 2 van de “Algemene Voorwaarden voor de betrekkingen tussen De Surinaamsche Bank N.V. gevestigd te Paramaribo en haar clienten”. De Surinaamsche Bank N.V. gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die De Surinaamsche Bank N.V. jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden


Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten


Indien u geen marketinginformatie van De Surinaamsche Bank N.V. wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via onze call center:
De Surinaamsche Bank N.V. 
Henck Arronstraat 26-30
PO Box 1806
Tel: (597)471100 ext. 1279, 1307 en 1321
Paramaribo / Suriname

Wijzigingen Privacy Statement

 
De Surinaamsche Bank N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.