Brandverzekering en bedrijfsschadeverzekering

De voordelen van een Brandverzekering en een Bedrijfsschadeverzekering via DSB:

  • Dekking voor schade aan uw bedrijfspand, inventaris en andere roerende zaken
  • Na brand of andere schade gaat uw bedrijf door
  • Ruime dekking bij allerlei schades

Ondernemerschap is ook: voorbereid zijn op het onverwachte. Een technische of menselijke fout kan leiden tot brand of andere schade. Dat kan een klap zijn voor uw bedrijf. Met een Brandverzekering of Bedrijfsschadeverzerkering via De Surinaamsche Bank stelt u de continuïteit van uw bedrijf na een brand of schade zeker.

Brandverzekering

Niet alleen schade door brand is gedekt. De Brandverzekering via De Surinaamsche Bank keert standaard ook uit bij schade door blikseminslag, ontploffing en schade door luchtvaarttuigen. U kunt kiezen voor andere schades, zoals door inbraak, vandalisme, diefstal, storm en water. Uw bedrijfspand is verzekerd, net als uw inventaris en andere roerende zaken binnen uw onderneming.

Bedrijfsschadeverzekering

Tijdens en na het herstellen van de schade kunnen uw bedrijfsactiviteiten behoorlijk onder druk komen te staan. En dus ook uw omzet. Uw Bedrijfsschadeverzekering via De Surinaamsche Bank zorgt ervoor dat het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt.